Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Badań Psychologicznych ROADIwona Muzioł-Pollokul. Nowodworskiego 25, 89-500 Tuchola zwana dalej Administratorem.

2. Przez Witrynę rozumie się portal internetowy www.roadtuchola.pl znajdujący się pod adresem internetowym: www.roadtuchola.pk prowadzony przez Administratora danych .

3. Udostępnienie przez odwiedzającego swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję odwiedzającego .

4. Administrator przetwarza dane osobowe  w zgodzie z zapisami:
1) RODO oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2) Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe  aby:
realizować zamówienia B2B, wysyłać informacje handlowe, prowadzić kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,

6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe odwiedzającego:
1) nazwisko i imiona;
2) adres zamieszkania
3) kraj pochodzenia
4) adres e-mail
5) numer telefonu

7. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych,  w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu realizacji przedmiotu działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
9. Dane osobowe przekazane przez odwiedzającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Dane osobowe odwiedzającego nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

11. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej dane osobowe odwiedzającego– jeśli będzie to konieczne w celu wykonania realizacji zamówienia. Administrator przekaże dane osobowe Zamawiającego wyłącznie trzem grupom:
1) osobom przeze mnie upoważnionym –  pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2) podmiotom przetwarzającym – którym zlecę czynności wymagające przetwarzania danych,
3) innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych.

12. Odwiedzający ma prawo do nieodpłatnego:

1) żądania udostępniania swoich danych osobowych,
2) ich sprostowania,
3) usunięcia,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
6) przenoszenia danych osobowych;
7) cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
8) wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

13. Odwiedzający  ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym  momencie gdy:
a) Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub
b) Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego
a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;

14. Uprawnienia, o których mowa w punkcie 12 i 13), Klient może realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: roadpbp@gmail.com

 

 

Kontakt

 • Pracownia Badań Psychologicznych ROAD
  Iwona Muzioł-Pollok
  ul. Nowodworskiego 25
  89-500 Tuchola
 •  
 • tel. 507-893-110
 •  
 •  
 • roadpbp@gmail.com
 •  

Oferta: psycholog Tuchola, psychotesty Tuchola, badania do pracy Tuchola, badania pracownika Tuchola, badania na wózki Tuchola, badania wysokościowe Tuchola, badania kierowcy Tuchola